telefón +421 903 597 201      e-mail info@hostinkovo.sk

Kontakty

Adresa firmy

HOSTINKOVO, s.r.o.
Hubina 200
922 21  Hubina

Prevádzka firmy:

HOSTINKOVO, s.r.o.

Vrbovská cesta 2617/102

921 01  Piešťany

Tel.: +421 905 264 260
Email: thostin@hostinkovo.sk

Kontaktné osoby

Daniel Hostin
+421 905 264 260
hostin@hostinkovo.sk

 

Ing. Tomáš Hostin
+421 903 597 201
thostin@hostinkovo.sk