telefón +421 903 597 201      e-mail info@hostinkovo.sk

Referencie

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Na budovu ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bola realizovaná montáž zábran proti usádzaniu vtáctva. Systém zábran bol navrhnutý špeciálne podľa požiadaviek zákazníka.